Ανχ ankh

Image

Σύμβολο αιγυπτιακό που δεικνύει τη βασιλική ιδιότητα στα νομίσματα του Ευέλθοντος, βασιλιά της κυπριακής Σαλαμίνος (560;-525; π.Χ.) Το ανχ σχηματίζει δακτύλιο, μέσα στον οποίο βρίσκεται το κυπροσυλλαβικό σύμβολο Ku, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ευέλθων θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά της Κύπρου.

 

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιήθηκε μέχρι και την εποχή του Ευαγόρα Α' στα νομίσματα της Σαλαμίνος. Η χρήση του ανχ μαρτυρεί σχέσεις του Ευέλθοντος και της Σαλαμίνος με την Αίγυπτο και γενικότερα τη Μέση Ανατολή. Το ανχ ήταν, για τους αρχαίους Αιγυπτίους, το σύμβολο της ζωής. Στην Κύπρο ίσως συμβόλιζε την βασιλική κυριαρχία.