«Πανδώρα»

Δεκαπενθήμερη εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία την 1.12.1913. Εκδότης της ήταν ο γιατρός Παναγιώτης Λεοντιάδης. Η εφημερίδα περιελάμβανε πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και επιστημονικά θέματα. Η ζωή της ήταν σύντομη. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 26.10.1914.