Περιστιάνη οικογένεια

Image

Μεγάλη παλαιά και γνωστή οικογένεια της Κύπρου από την οποία προήλθαν πολλά διακεκριμένα μέλη. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από την Κεφαλληνία, όπου μέλη της απαντώνται από τον 13ο αιώνα. Η οικογένεια περιλαμβάνεται μεταξύ των παλαιών κι ευγενών οικογενειών των Ιονίων νήσων (Αλ. Ραγκαβής, Χρυσή Βίβλος των Εὐγενῶν Ἰονίων, Β', 1926, σ. 12).

 

Κλάδος της κεφαλλονίτικης αυτής οικογένειας εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Πρώτο μέλος της οικογένειας που εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα αναφέρεται ο Ευαγγέλης Περιστιάνης μαζί με τον γιό του Κωνσταντίνο Περιστιάνη, το 1774. Ο Κωνσταντίνος Περιστιάνης νυμφεύθηκε στην Κύπρο κι απέκτησε τρία παιδιά: τον Μάρκο, τον Ιερώνυμο Περιστιάνη και την Ελένη. Απ' αυτούς ξεκίνησε η κυπριακή οικογένεια Περιστιάνη.

 

Μέλη της κυπριακής οικογένειας Περιστιάνη διέπρεψαν ως εμπορευόμενοι, ως διπλωμάτες, κι ως πρόξενοι ή προξενικοί πράκτορες διαφόρων χωρών στην Κύπρο ή και σε άλλες χώρες. Επίσης μέλη της οικογένειας διέπρεψαν και στα γράμματα αλλά και στις επιστήμες, μερικοί μάλιστα ως επιστήμονες διεθνούς κύρους. Στην οικογένεια Περιστιάνη περιλαμβάνονται κι όλοι όσοι περιλαμβάνονται στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια σε αυτοτελή λήμματα.

 

Για την οικογένεια Περιστιάνη βλέπε στο βιβλίο του Αρ. Λ. Κουδουνάρη Μερικαί Παλαιαί Οἰκογένειαι τῆς Κύπρου, Λευκωσία, 1972.

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή εγκυκλοπαίδεια 

Φώτο Γκάλερι

Image