Περιστιάνης Θεόδωρος

Image

Νομικός και πολιτευτής, μέλος της μεγάλης κυπριακής οικογένειας Περιστιάνη. Γιος του Μάρκου Περιστιάνη, εμπορευομένου και προξένου διαφόρων χωρών στην Κύπρο, ο Θεόδωρος Περιστιάνης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1836 και πέθανε το 1891. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όπου αναγορεύθηκε και σε διδάκτορα. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, μετά το τέλος των σπουδών του, άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα.

 

Με τη σύσταση από τους Άγγλους του Νομοθετικού Συμβουλίου, λίγο μετά την αγγλική κατοχή της Κύπρου, ο Θεόδωρος Περιστιάνης ήταν ο ένας από τους τρεις πρώτους διορισθέντες βουλευτές (οι άλλοι δυο ήταν ο Ριχάρδος Ματτέι και ο Χρ. Οικονομίδης). Στο βουλευτικό αξίωμα διορίστηκε το 1880 και υπηρέτησε μέχρι το 1881 οπότε παραιτήθηκε ύστερα από διαφωνία του με την αγγλική αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου. Το 1883 επανήλθε στο Νομοθετικό Συμβούλιο, αλλά αυτή τη φορά εκλεγμένος, κι υπηρέτησε μέχρι το 1886. Ο Θεόδωρος Περιστιάνης διετέλεσε επίσης: προσωρινός πρόξενος της Γαλλίας στη Λάρνακα, προσωρινός υποπρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λεμεσό, αναπληρωτής υποπρόξενος της Ελλάδος στη Λάρνακα (1870-1874 και 1882) και προξενικός πράκτορας της Γαλλίας στη Λεμεσό.

 

Ήταν ένας των αρίστων νομικών της εποχής του κι εθεωρείτο ένας από τους πιο μορφωμένους Κυπρίους του 19ου αιώνα. Ήταν ο στενότερος συνεργάτης/πολιτικός σύμβουλος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου, και ο συντάκτης διαφόρων περί Κύπρου εγγράφων και υπομνημάτων του. Απετέλεσε επίσης μέλος της κυπριακής πρεσβείας (μαζί με τους Πασχάλη Κωνσταντινίδη και Αχιλλέα Λιασίδη) που, μ' επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, εστάλη στο Λονδίνο το 1889 προς προώθηση του εθνικού θέματος της Κύπρου (βλέπε λήμμα Σωφρόνιος αρχιεπίσκοπος). Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του συλλόγου/αναγνωστηρίου «Κυπριακός Σύλλογος» της Λευκωσίας.

 

Ο Βρετανός ύπατος αρμοστής της Κύπρου sir Henry E. Bulwer, γράφοντας στον υπουργό του λόρδο Knutsford, ανήγγειλε τον θάνατο του Θεοδώρου Περιστιάνη το 1891, προσθέτοντας:... Ἦταν ἀνήρ κεκτημένος μεγάλην εὐθύτητα χαρακτῆρος καί κρίσιν ὀρθήν, ἀπήλαυε πολλῆς ὑπολήψεως παρά τε τῇ κυβερνήσει καί παρά πάντων τῶν γνωρισάντων αὐτόν, ὁ δέ θάνατός του εἶναι σημαντική ἀπώλεια... Απαντώντας ο λόρδος Knutsford, έγραφε:

 

...Διαρκούσης τῆς ἐνταῦθα διαμονῆς του ὡς μέλους τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, ἔσχον τό εὐτύχημα νά γνωρίσω αὐτόν, ἐσχημάτισα δέ ὑψηλήν ἰδέαν περί τῆς εὐγενείας καί ἱκανότητός του... (Φίλιου Ζαννέτου, Ἱστορία τῆς Νήσου Κύπρου..., Β, σ. 724).

 

Ο Θεόδωρος Περιστιάνης τιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με τον Αργυρούν Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος.