Πλειστονίκης

Image

Τίτλος αθλητικός που απαντάται σε κυπριακές επιγραφές της Ρωμαϊκής περιόδου. Πλειστονίκης ονομαζόταν ο αθλητής που κέρδιζε πολλές νίκες σε μεγάλους αγώνες εκείνων των χρόνων.

 

Σε μια επιγραφή από το Κίτιον εμφανίζεται ο τίτλος του πλειστονίκη χωρίς αναφορά του συγκεκριμένου ονόματος του αθλητή. Σε επιγραφή όμως του 132 μ.Χ., που βρέθηκε στην Αθήνα, αναφέρεται το όνομα του Κυπρίου πλειστονίκη Κλεαγένη Κλεαγένους από τη Σαλαμίνα, ο οποίος αντιπροσώπευσε το Κοινόν των Κυπρίων στην καθιέρωση ανδριάντα του αυτοκράτορα Αδριανού στην πόλη της Αθήνας.