Ποσείδιππος

Επιγραμματοποιός του 3ου αιώνα π.Χ. Επιγράμματά του βρίσκονται ενταγμένα στην Παλατινή Ανθολογία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και τρία που αναφέρονται στην Κύπρο και την Αφροδίτη. Σε ένα από αυτά η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που επισκέπτεται η θεά. Στο δεύτερο η ερωτική φλόγα που ανάβει στους ανθρώπους η Αφροδίτη ονομάζεται «Κύπριδος ἀνθρακιή». Στο τρίτο αναφέρονται οι «Κύπριδος θάλαμοι», όπου οι Έρωτες φέρνουν αφιερωμένη μια κόρη.

 

Μια επίσης φράση του Ποσείδιππου, από το έργο του Μεταφερόμενοι, διασώζεται από τον Διογένη Λαέρτιο. Η φράση αυτή αποτελεί παροιμία που λεγόταν για τον Κύπριο φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα και αναφερόταν στην εγκράτειά του: «Φαίνεται πιο εγκρατής κι από τον Ζήνωνα».