Ποταμός του Κάμπου

Image

Χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, περί τα 57 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου. Από διοικητικής απόψεως, περιλαμβάνεται στην έκταση του χωριού Καραβοστάσι.

 

Ο Ποταμός του Κάμπου είναι κτισμένος στον κόλπο της Μόρφου, σε μέσο υψόμετρο 10 μέτρων και διασχίζεται από τον ομώνυμο ποταμό που χύνεται βορειότερα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, είναι τοποθετημένος πάνω στις λάβες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν φαιοχώματα και προσχωσιγενή εδάφη.

 

Ο Ποταμός του Κάμπου δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 360 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνταν, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, κυρίως τα εσπεριδοειδή (λεμονιές, πορτοκαλιές και κιτρομηλιές) καθώς και λίγες αχλαδιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές και αμυγδαλιές. Η έκταση των κήπων των εσπεριδοειδών ανερχόταν το 1966 στα 65,5 εκτάρια (490 σκάλες).

 

Ο Ποταμός του Κάμπου είναι ουσιαστικά μεταλλευτικός οικισμός που δημιουργήθηκε κατά τα πρόσφατα χρόνια, σαν αποτέλεσμα της λειτουργίας των τριών γειτονικών μεταλλείων του Μαυροβουνίου, της Σκουριώτισσας και του Απλικιού. Τόσο τα μεταλλεία αυτά όσο και οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Ξερού και το λιμάνι του Καραβοστασίου βοήθησαν, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, στην εργοδότηση αρκετού πληθυσμού τόσο από τον Ποταμό του Κάμπου όσο και από τα γύρω χωριά. Από τα μεταλλεία της περιοχής το μετάλλευμα μεταφερόταν με σιδηρόδρομο στα εργοστάσια επεξεργασίας στον Ξερό, και στη συνέχεια γινόταν η φόρτωση στα πλοία για εξαγωγή από το λιμάνι του Καραβοστασίου. Το 1960 οι κάτοικοι του Ποταμού του Κάμπου ήσαν 461 που αυξήθηκαν στους 1.010 το 1973.

 

Βλέπε λήμμα: Μεταλλεία

 

Ο οικισμός είναι γραμμικού τύπου και αναπτύχθηκε κυρίως κατά μήκος του δρόμου Καραβοστασίου-Πύργου.

 

Ο Ποταμός του Κάμπου συνδέεται οδικά στα ανατολικά με το χωριό Καραβοστάσι (περί τα 2 χμ.) και στα βορειοδυτικά με το χωριό Λιμνίτης (περί τα 7 χμ.).

 

Ιστορικά στοιχεία

Η ίδρυση του χωριού αυτού τοποθετείται στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα (μετά το 1920), από κατοίκους της Γαληνής και άλλων χωριών της περιοχής, που εργάζονταν στα μεταλλεία και στις άλλες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Ξερού-Καραβοστασίου. Οι Τούρκοι της γύρω περιοχής (Λεύκα, Λιμνίτης, Αμπελικού κλπ.) ονόμαζαν το χωριό Kambo Deresi που σήμαινε ό,τι και η ελληνική ονομασία του. Η ονομασία Ποταμός του Κάμπου ήταν τοπωνύμιο της περιοχής που εδόθη και στο χωριό όταν αυτό δημιουργήθηκε, επειδή εκεί εκβάλλει ο ποταμός που ξεκινά από το χωριό Κάμπος (Τσακκίστρας) στα βουνά του Κύκκου.

 

Μετά την τουρκική εισβολή του καλοκαιριού του 1974 και την προσφυγοποίηση όλων των κατοίκων του Ποταμού του Κάμπου, οι Τούρκοι σε μια προσπάθεια παραποίησης της ιστορίας και των γεωγραφικών δεδομένων, μετονόμασαν το χωριό σε Yedidalga, που σημαίνει επτά κύματα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image