«Αγροτική», Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών

Image

Αγροτική οργάνωση. Ιδρύθηκε στις 29.6.1980 με έδρα τη Λευκωσία. Ανάμεσα στους σκοπούς της είναι η προάσπιση, κατοχύρωση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Οργάνωσης και ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου. καθώς και η μελέτη των προβλημάτων των μελών της Οργάνωσης και ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου, η προώθηση και επίλυση τούτων. Άλλοι στόχοι είναι η ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου από κάθε άποψη και η συμβολή στον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία. Στα πλαίσια των σκοπών της, η Αγροτική επιδιώκει θεσμικές αγροτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, την ίδρυση συνεταιρισμών για εξάλειψη των μεσιτεμπόρων, ενισχυμένη τοπική αυτοδιοίκηση, ισόρροπη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών κέντρων και ενιαίο φορέα αγροτικών οργανώσεων.

 

Τα κύρια όργανα της Αγροτικής είναι το Συνέδριο, το Κεντρικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε δυο χρόνια. Πρώτος γενικός γραμματέας της Αγροτικής διετέλεσε ο Αντρέας Φρυδάς (μέχρι το 1999).Πρόεδρος της Οργάνωσης είναι σήμερα (2007) ο Γιώργος Μουττάς. Η Οργάνωση πρόσκειται στο Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.