Σαρακηνοί

Image

Νομαδικός και ληστρικός λαός της βορειοδυτικής Αραβίας. Η προέλευση της ονομασίας προέρχεται, σύμφωνα με μια εκδοχή, από το όνομα της Σάρας (συζύγου του Αβραάμ), από την οποία υποστήριζαν ότι κατάγονταν. Κατ' άλλη εκδοχή προέρχεται από την αραβική λέξη σαράκα (=ληστεία, ληστρική ενέργεια). Αναφέρονται ως λαός τουλάχιστον από τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια Σαρακηνοί ονομάζονταν από πολλούς όλοι οι  Άραβες, ενώ οι Χριστιανοί ονόμαζαν Σαρακηνούς μόνο τους Μουσουλμάνους. Στην ελληνική δημοτική ποίηση ταυτίζονται, μερικές φορές, και με τους Τούρκους.

 

Στα κυπριακά μεσαιωνικά κείμενα (ιδίως στα Χρονικά των Λεοντίου Μαχαιρά και Γεωργίου Βουστρωνίου) οι σχετιζόμενοι προς την Κύπρο αναφερόμενοι Σαρακηνοί ταυτίζονται βασικά με τους Μαμελούκους της Αιγύπτου. Βλέπε λήμμα Μαμελούκοι και Κύπρος.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image