Σέργιος Γερμαρηνός

Επίσκοπος των Μαρωνιτών της Κύπρου κατά το δεύτερο μισό του  17ου αιώνα. Αναφέρεται ότι είχε διατελέσει αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών στη Δαμασκό, απ' όπου, στις 15.8.1664, διορίστηκε στην Κύπρο από τον πατριάρχη Μαρωνιτών Γεώργιο.

 

Δεν γνωρίζουμε αν είχε την έδρα του στην Κύπρο ή αν απλώς ασκούσε επισκοπικά καθήκοντα και για τους Μαρωνίτες του νησιού, ούτε μέχρι πότε.