Σκλινίτζιν ή σκλοινίτζιν

Image

Λέγεται και σκλινιτζιά (η). Βρούλον ή και βούρλον. Επιστημονική ονομασία: Juncus sp. Οικογένεια: Βρουλωδών (Juncaceae). Γένος φυτών που περιλαμβάνει γύρω στα 200 είδη, ιθαγενή των εύκρατων χωρών του βορείου ημισφαιρίου. Είναι φυτά ποώδη, ετήσια ή και πολυετή, εκ των οποίων τα περισσότερα αρέσκονται σε υγρά ή και ελώδη εδάφη, ακόμη και υφάλμυρα.

 

Στην Κύπρο αυτοφύονται 14 είδη. Χαρακτηρίζονται από τα πολλά λεπτά και μακριά στελέχη τους. Όπου αυτοφύονται το έδαφος είναι υγρό ή και λιμνάζον. Τα απαντώμενα στην Κύπρο 14 είδη είναι:

 

1. Juncus maritimus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι ένα μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 

2. Juncus rigidus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι 1,50 μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε κοίτες ή όχθες ποταμών των πεδινών περιοχών.

 

3. Juncus acutus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,80 μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 

4. Juncus littoralis: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και ένα μέτρο. Απαντάται κυρίως στις περιοχές των δυο αλυκών.

 

5. Juncus heldreichianus: Αναπτύσσεται σε ύψος γύρω στο 1,50 μέτρο. Απαντάται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοντά στις αλυκές και κοντά σε πηγές στα ορεινά, μέχρι και σε υψόμετρο 1.670 μέτρων.

 

6. Juncus inflexus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,50 μέτρο. Αυτοφύεται σε χαράδρες και κοντά σε πηγές, σε υψόμετρο περίπου από 150 μέχρι 1.550 μέτρα.

 

7. Juncus subulatus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,20 μέτρο. Αρέσκεται σε υφάλμυρα εδάφη, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σε υψόμετρο 760 μέτρων.

 

8. Juncus sphaerocarpus:   Ύψους συνήθως περί το ένα μέτρο. Απαντάται σε υψόμετρο από 180 μέχρι 1.525 μέτρα περίπου.

 

9. Juncus bufonius: Σύνηθες ύψος περί το ένα μέτρο. Απαντάται σε χαράδρες και πλευρές δρόμων ή και γύρω από υδατοφράκτες στα ορεινά, σε υψόμετρο από 1.090 μέχρι και 1.525 μέτρα περίπου.

 

10. Juncus hybridus: Σύνηθες ύψος γύρω στο 0,40 μέτρο. Αυτοφύεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σε υψόμετρο 1.645 μέτρων περίπου.

 

11. Juncus ambiguus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 0,20 μέτρο. Απαντάται βασικά στην περιοχή της αλυκής Λεμεσού.

 

12. Juncus capitatus: To ύψος του είναι περί τα 10 εκατοστόμετρα. Αυτοφύεται σε δασώδεις πεδινές περιοχές, βασικά στην περιοχή Διορίους.

 

13. Juncus fontanesii: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και μισό μέτρο. Απαντάται σε δυο υποείδη, σε περιοχές με τρεχούμενα ή στάσιμα νερά, σε υψόμετρο από 210 μέχρι 1.525 μέτρα περίπου.

 

14. Juncus articulatus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και μισό μέτρο. Απαντάται σε υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και 1.675 μέτρα περίπου.

 

  • Τα σκλινίτζια, όσα αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό ύψος, χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στην Κύπρο, σε παλαιότερες εποχές, για κατασκευή ειδών πλεκτικής, όπως ψάθες, κυρίως συρίζες, ζεμπύλια, ταλάρκα, φρουκάλια (= μικρά σάρωθρα) κλπ. Και τούτο επειδή τα μακριά, κυλινδρικά, λεπτά, ευλύγιστα αλλά και στερεά στελέχη τους (τα λεγόμενα βούρλα ή βρούλλα) ήσαν ιδανικά για την πλεκτική αφού πρώτα ξηραίνονταν. Τα φυτά αυτά ήταν πολύ γνωστά στους αρχαίους Έλληνες, με διάφορες ονομασίες (σχοῖνοι, απ' όπου ίσως σχοινίκια και σκλοινίτζια στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα, ὁλόσχοινοι, ὀξύσχοινοι, βρύλα κ.α.).

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια 

Φώτο Γκάλερι

Image