Αερία

Image

Κατά το Ρωμαίο ιστορικό Τάκιτο, ήταν επίθετο της Παφίας Αφροδίτης. Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, ήταν επίθετο της Κύπρου και όχι της θεάς. Ο Ι. Τορναρίτης υποστηρίζει ότι το επίθετο της Κύπρου αερία σχετίζεται με το λατινικό όνομα του χαλκού aes, (γεν. aeris). Είναι δυνατό, κατά τον Κυριάκο Χατζηιωάννου, να υπήρχε το ζεύγος Αερία = νησί του χαλκού και Αερία = θεά του χαλκού, όπως και το ζεύγος Κύπρος και Κύπρις.