Σπίνθερ Πόπλιος Κορνήλιος Λέντουλος

Image

Ρωμαίος του 1ου αιώνα π.Χ. Ο Σπίνθερ υπήρξε διοικητής της Κιλικίας και ένας από τους πρώτους Ρωμαίους διοικητές της Κύπρου, η οποία είχε ενταχθεί διοικητικά στην Κιλικία σχεδόν αμέσως μετά την κατάληψή της από τους Ρωμαίους το 58 π.Χ.

 

Ο Πόπλιος Κορνήλιος Λέντουλος Σπίνθερ διοίκησε την Κύπρο από το 56 ως το 53 π.Χ. και έδωσε σ' αυτήν τη δική της Lex Provinciae (επαρχιακή νομοθεσία), την οποία αργότερα επαίνεσε ο Κικέρων*. Ο μεγάλος Ρωμαίος ρήτορας, απευθυνόμενος στον Γάιο Σεξτίλιο Ρούφο*, τον πρώτο (58 π.Χ.) προσωρινό διοικητή της Κύπρου, που λίγο μετά το 50 π.Χ. επανερχόταν στο νησί ως πρώτος quaestor (ταμίας) του, του έγραφε: «Σου συστήνω όλους τους Κυπρίους, μα περισσότερο τους Παφίους. Οποιαδήποτε χάρη κάνεις σ' αυτούς θα μου είναι πάρα πολύ ευάρεστη. Αυτό θα συμβάλει και στον δικό σου έπαινο, αν... ως ταμίας... ακολουθήσεις και τη νομοθεσία του Πόπλιου Λέντουλου...».

 

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως από πηγές της εποχής, η Κύπρος, υπό τη διοίκηση του Σπίνθερ, γνώρισε οικονομικές δυσχέρειες.