Σάσονα Σάλωνα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός δεν μνημονεύεται σε καμιά από τις υπάρχουσες γραπτές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Sasona και τοποθετείται στη γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, μεταξύ των χωριών Asta (=Ασκάς) και Chiperoda (=Κυπερούντα).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν. Η ονομασία του παρουσιάζεται, προφανώς, αλλοιωμένη. Ίσως ήταν «Σάλωνα», οπότε:

* είτε επρόκειτο για το υφιστάμενο και σήμερα χωριό Άλωνα,

* είτε επρόκειτο για άλλον οικισμό του οποίου η ονομασία Σάλωνα σήμαινε τα «έσω» (=τα κοντινά) αλώνια.