Τουρκοπουλιέρης

Αξίωμα στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου. Ο τουρκοπουλιέρης ήταν ο διοικητής/αρχηγός ειδικής στρατιωτικής μονάδας ελαφρού ιππικού του κυπριακού βασιλείου. Βλέπε λήμμα τουρκόπουλλοι αμέσως πιο κάτω.