Αθθαλιά

Image

Λέγεται η μικρή τρύπα που βρίσκεται στο σκέπασμα των πιθαριών, στα οποία κατασκευάζεται το κρασί. Χρησιμεύει για εξάτμιση μέχρι που να καθαριστεί το κρασί κι ύστερα κλείνεται. Από την ίδια αυτή τρύπα αντλούν κρασί. Η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως στην Πιτσιλιά.