Φκιά του λαού

Image

Άλλη ονομασία του κυκλάμινου, που αυτοφύεται στην Κύπρο σε τρία είδη. Βλέπε λήμμα κυκλάμινο.