Χρύσανθος Α' επίσκοπος Πάφου

Image

Επίσκοπος Πάφου για 5 χρόνια από το 1762 μέχρι το 1767. Πρόκειται για τον ιεράρχη που το 1767 ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο όπου και παρέμεινε για μακρό διάστημα, μέχρι τον θάνατό του το 1810.