Ασκληπιάδης ο Κύπριος

Image

Αρχαίος Κύπριος συγγραφέας για τον οποίο όμως δεν είναι γνωστά αρκετά πράγματα. Αναφορά σ' αυτόν κάνει ο Πορφύριος στο έργο του Περί Ἀποχῆς Ἐμψύχων (4, 15), όπου αναφέρει ότι ο Ασκληπιάδης είχε γράψει ένα έργο με τίτλο Περί Κύπρου καί Φοινίκης. Επίσης ο Αρριανός αναφέρει στην Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασιν ότι οι συγγραφείς  Άριστος ο Σαλαμίνιος και Ασκληπιάδης εξιστόρησαν τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 

Συνεπώς από το έργο του Ασκληπιάδη γνωρίζουμε δυο βιβλία του, το Περί Κύπρου και Φοινίκης και ένα άλλο που αναφερόταν στον Μέγα Αλέξανδρο. Τα έργα του Ασκληπιάδη δεν έχουν σωθεί. Μόνο ο Πορφύριος, στο πιο πάνω έργο του, διασώζει ένα μικρό απόσπασμα.

 

Χωρίς να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, μερικοί θεωρούν ως πιο πιθανό ότι ο Ασκληπιάδης καταγόταν από την Πάφο.