Αυξέντιος άγιος

Image

Σύμφωνα προς το Συναξάριον που περιλαμβάνεται στην ακολουθία του, ο άγιος Αυξέντιος ήταν ένας από τους Αλαμάνους* στρατιωτικούς αγίους που είχαν έλθει και ασκητέψει στην Κύπρο. Κατά τον Χάκκετ (Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τ. Β', σσ. 278-9), το όνομα «Αὐξέντιος, προφανῶς κατά μοναχικήν ἐκ ταπεινοφροσύνης μεταβολήν τοῦ ὀνόματος, μετετράπη εἰς Αὐξουθένιος». Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' (Κύπρος, ἡ Ἁγία Νῆσος, σσ. 11-12), ξεχωρίζει τους δυο αγίους Αυξέντιο και Αυξουθένιο. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει τον Αυξουθένιο, όχι όμως και τον Αυξέντιο που είναι άγνωστος και στους λοιπούς χρονογράφους και συναξαριστές.

 

Σύμφωνα προς την παράδοση, ο άγιος Αυξέντιος αφού ήλθε στην Κύπρο ως μέλος της ομάδας των 300 Αλαμάνων αγίων, ασκήτεψε σε σπηλιά μεταξύ των χωριών (της Καρπασίας) Κώμη Κεπήρ και Επτακώμη. Αρκετά μετά τον θάνατό του, οι κάτοικοι των δυο χωριών βρήκαν ταυτόχρονα το λείψανό του και άρχισαν να καβγαδίζουν σχετικά με το ποιο χωριό θα το έπαιρνε. Τελικά αποφάσισαν να τοποθετήσουν το λείψανο του αγίου σε ένα αμάξι που το έσερναν βόδια, και να αφήσουν τα ζώα αυτά να προχωρούν μόνα τους, πιστεύοντας ότι θα τα οδηγούσε η θέληση του αγίου. Τελικά τα ζώα και το αμάξι με το λείψανο έφθασαν στην Κώμη Κεπήρ και στο σημείο που σταμάτησαν (από θαύμα, σύμφωνα πάντα με την παράδοση), τα λείψανα ετάφησαν και στο σημείο εκείνο κτίστηκε εκκλησία.

 

Για την καταγωγή και τη ζωή του αγίου αυτού δεν υπάρχουν επαρκείς μαρτυρίες. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 28 Σεπτεμβρίου.