Άδολος Ιωάννης

Κύπριος ζωγράφος του 16ου αιώνα. Είναι άγνωστο πότε και πού γεννήθηκε. Φαίνεται ότι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο μετά την κατάκτησή της από τους Τούρκους το 1570/71. Είναι πιθανό ότι πήγε πρώτα στη Βενετία όπου άσκησε το επάγγελμά του κι όπου έμαθε την τέχνη της ξυλογραφίας και χαλκογραφίας. Έτσι εξηγείται και η υπογραφή του Johannes Adolus. Έδρασε κυρίως στην Κωνσταντινούπολη όπου ζωγράφιζε εικόνες και ετοίμαζε ξυλογραφίες για τη διακόσμηση βιβλίων, κυρίως λειτουργικών, που εκτυπώνονταν στη Βενετία. Η ζωγραφική του είναι αρκετά επηρεασμένη από τις δυτικές χαλκογραφίες.