Αδούσιος

Image

Πέρσης στρατηγός του 6ου π.Χ. αιώνα. Όπως γράφει ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου Παιδεία» (7.4, 1-2), ο βασιλιάς των Περσών Κύρος ο Μέγας αντιμετώπισε περί το 545 π.Χ. μία εξέγερση από τους Κάρες στη Μικρά Ασία. Ο Κύρος έστειλε εναντίον τους τον στρατηγό Αδούσιον, μαζί με τον οποίο εξεστράτευσαν και στρατιωτικές δυνάμεις που, κατά υποχρέωση, του έδωσαν οι βασιλιάδες της Κύπρου.

 

Επειδή, προσθέτει ο Ξενοφών, οι Κύπριοι συνέδραμαν τον Αδούσιον με τους στρατούς των πολύ πρόθυμα, ο βασιλιάς Κύρος δεν έστειλε ποτέ δικό του σατράπη στην Κύπρο αλλά την εξουσία διατήρησαν οι βασιλιάδες του νησιού. Στρατεύματα από την Κύπρο είχαν επίσης σταλεί στον ίδιο τον Κύρο, που τον ενίσχυσαν στην εκστρατεία του κατά της Βαβυλώνος.

           

Ούτε και οι διάδοχοι του Κύρου έστειλαν ποτέ σατράπη για να κυβερνήσει την Κύπρο. Όμως τόσο ο Κύρος όσο και οι διάδοχοί του απαιτούσαν την καταβολή ετήσιων φόρων από τους Κυπρίους βασιλιάδες.