Αμφοτερός

Image

Ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αδελφός του Κρατερού. Εστάλη από τον Αλέξανδρο να καταστείλει εξέγερση στην Πελοπόννησο το 331 π.Χ., την δε αποστολή του ενίσχυσαν, ύστερα από διαταγή του Αλέξανδρου, Κύπριοι και Φοίνικες που διέθεσαν εκατόν καράβια. Σχετική μαρτυρία δίνει ο Αρριανός (Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ, 6.3). Όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε στην Τύρο από την Αίγυπτο, και προτού ξεκινήσει για τα βάθη της Ασίας, πληροφορήθηκε πως στην Πελοπόννησο είχε εκραγεί στάση. Τότε, κατά τον Αρριανό, έστειλε εκεί τον Αμφοτερό με στόλο για να βοηθήσει «εκείνους εκ των Πελοποννησίων οι οποίοι και κατά τον Περσικό πόλεμο είχαν παραμείνει σταθεροί και δεν υπάκουσαν στους Λακεδαιμονίους. Έδωσε δε διαταγή στους Φοίνικες και στους Κυπρίους να στείλουν και άλλα εκατόν πλοία στην Πελοπόννησο, πλην εκείνων με τα οποία έστειλε τον Αμφοτερόν...»