Βάκρα

Επίθετο της θεάς Αθηνάς, που απαντάται σε συλλαβική γραφή αναθηματικής επιγραφής που βρέθηκε στο Ιδάλιου (το οποίο στην ίδια επιγραφή αναγράφεται ως Εδάλιον).

 

Η επιγραφή είναι γραμμένη σε αναθηματική αιχμή δόρατος. Το επίθετο αυτό της θεάς πιθανό να προέρχεται από την αρχ. λέξη βάκτρον (δόρυ).