Βουστρώνιος Φίλιππος

Αδελφός του Πέτρου Βουστρωνίου, που έζησε τον 15ο αιώνα και υπήρξε γραμματέας του βασιλικού σεκρέτου επί βασιλείας Ιακώβου Β΄ (δες Βουστρώνιος Πέτρος, πιο πάνω).