Βενιέρο Μάρκος Marco Veniero

Βενετός ιππότης από την Κρήτη. Το 1473/4 και λίγο αργότερα, το 1478, αναμείχθηκε σε συνωμοσίες στην Κύπρο. Ο Γεώργιος Βουστρώνιος αναφέρει (Χρονικόν ...παρ. 215) ότι ο Βενιέρο ήταν ξάδελφος της βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο κι ότι έφθασε στην Κύπρο στις 7.2.1474 με 70 άνδρες και 36 άλογα, μόλις πληροφορήθηκε τις έριδες που περιλάμβαναν και τον φόνο του Ανδρέα Κορνάρο, γύρω από το θρόνο του βασιλείου της Κύπρου. Πιο κάτω ο Βουστρώνιος αναφέρει (παρ. 227) νέα άφιξη του Βενιέρο από την Κρήτη, με τρεις βενετικές γαλέρες και αριθμό ανδρών, που πήγαν στην Αμμόχωστο.

 

Νέα άφιξη του Βενιέρο στην Κύπρο συνέβη το 1478, οπότε ήλθε στο νησί επικεφαλής 200 τοξοτών και τοποθετήθηκε από τον Βενετό διοικητή για υπηρεσία στην Αμμόχωστο. Λίγο αργότερα, κι αφού ο Μάρκος Βενιέρο δυσαρεστήθηκε με την βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο, αναμείχθηκε σε συνωμοσίες που θεωρήθηκαν από τους Βενετούς ως προδοτικές. Συνελήφθη κι εκτελέστηκε στις 8.4.1479.