Βολούσιος Κόιντος Qointus Volusius

Πρήφεκτος (praefectus) της Κύπρου κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Διορίστηκε στη θέση αυτή από τον Κικέρωνα, ανθύπατο (Αύγ. 51-30 Ιούν. 50 π.Χ.) της Κιλικίας, στην οποία υπαγόταν και η Κύπρος στη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής (58-47 π.Χ.). Ο Κικέρων, στην προσπάθειά του να διοικήσει έντιμα την Κύπρο, την οποία προηγουμένως οι διοικητές της μεταχειρίζονταν ως πηγή προσωπικού πλουτισμού, έστειλε σ' αυτήν ως πρήφεκτο τον Κόιντο Βολούσιο, που φημιζόταν για την εντιμότητα και την αξιοπιστία του. Με τον διορισμό αυτό, που κράτησε μόνο λίγες μέρες, ο Κικέρων αποσκοπούσε και στην ικανοποίηση των δικαστικών αναγκών των ολιγάριθμων Ρωμαίων υπηκόων που επισκέπτονταν την Κύπρο για εμπορικές και άλλες εργασίες, και δεν μπορούσαν να βρουν το δίκαιό τους, διότι οι Κύπριοι αντίδικοί τους δεν δικαιούνταν να κληθούν με δημόσια δαπάνη σε δικαστήρια εκτός Κύπρου με ανώτερους δικαστές, αν και αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Τα αποτελέσματα της διοικήσεως του Κόιντου Βολούσιου δεν φαίνεται να ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, λόγω της ολιγοήμερης παραμονής του στην Κύπρο.