Βραγαδίνος Βίκτωρ Vittorio Bragadino

Βαΐλος της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη κατά τα έτη 1564 και 1565. Όταν πληροφορήθηκε ότι δυο Κύπριοι, πιθανώς δουλοπάροικοι, είχαν φθάσει στην Κωνσταντινούπολη μεταφέροντας επιστολές που πληροφορούσαν τις τουρκικές αρχές ότι οι Κύπριοι δουλοπάροικοι ανυπομονούσαν να απαλλαγούν από τον βενετικό ζυγό και να δεχθούν τους Τούρκους ως ελευθερωτές, ο Βίκτωρ Βραγαδίνος δωροδόκησε τον μεγάλο βεζίρη με γενναίο ποσό για να του τους παραδώσει. Αυτό και έγινε, και τίποτε δεν ξανακούστηκε πια για τους δυο αυτούς Κυπρίους, που προφανώς εκτελέστηκαν με οδηγίες του Βραγαδίνου από άνδρες της βενετικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη ή από τον ίδιο.