Αναστάσιος άγιος

Image

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 «Αλαμανούς» αγίους της Κύπρου, του οποίου όμως ο χρόνος ακμής πρέπει να τεθεί προ του 10ου αιώνα, κι όχι επί Αλεξίου Α' Κομνηνού (1118-1143) όπως νομιζόταν ως πρόσφατα. Ο βίος του απαντάται στον κώδικα 105 του 10ου-11ου αι. Γι’ αυτό πρέπει να διακριθεί από τον άγιο Αναστάσιο τον Πέρση του 5ου αι. που γιορτάζεται στις 22 Ιανουαρίου.

 

Ο άγιος Αναστάσιος, του οποίου υπάρχει στην Κύπρο μοναστήρι (στην Περιστερώνα Αμμοχώστου), γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου. Αγνοείται από τους συναξαριστές εκτός από σύντομο συναξάριο στην ακολουθία του που τον τοποθετεί μάλλον εσφαλμένα στην εποχή του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνού. Κατά το συναξάριο αυτό, ο Αναστάσιος εγκατέλειψε τη σταυροφορία στην οποία συμμετείχε και κατέφυγε στην Κύπρο όπου μόνασε στα όρη και αναδείχθηκε «πάσης νόσου ιατρός». Στην Περιστερώνα Αμμοχώστου υπάρχει η παράδοση ότι ασκήτευσε σε σπήλαιο που επιδεικνυόταν μέχρι πρόσφατα και ασχολείτο με την κατασκευή σάκκων με μακούτζ'ια που κι αυτά επιδεικνύονταν. Όσοι έπασχαν από νευραλγίες τρίβονταν μ' αυτά τα μακούτζ'ια (κερκίδες) του αγίου, πιστεύοντας ότι μπορούσαν έτσι να θεραπευθούν. Η ίδια τοπική παράδοση τον συνδέει προς τον άγιο Ηρακλείδιο. Υπάρχει όμως μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους που αποκλείει τη σχέση τους.

 

Ο τάφος του αγίου επιδεικνυόταν επίσης σε μαυσωλείο κοντά στο ναό του μοναστηριού του στην Περιστερώνα.

Φώτο Γκάλερι

Image