Αλιφανός Λ Πόντιος L Pontius Alifanus

Ρωμαίος ανθύπατος (proconsul), δηλαδή κυβερνήτης της Κύπρου κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Είναι ο υπ’ αριθμόν 26 ανθύπατος της Κύπρου κατά τον νεώτερο κατάλογο του T. B. Mitford, που τον χρονολογεί στα τέλη της εποχής του Νέρωνος (54 – 68 μ.Χ.).

           

Ο Αλιφανός Λ. Πόντιος ήταν φίλος του Πλινίου του Νεωτέρου αφού σε νεαρή ηλικία είχε υπηρετήσει ως μέλος του προσωπικού του πατέρα του. Ήταν ένας από τους Ρωμαίους ανθυπάτους της Κύπρου που, ερχόμενοι για υπηρεσία στο νησί, είχαν φέρει μαζί και το προσωπικό τους επιτελείο για τοπική υπηρεσία. Σε σωζόμενη προς τιμήν του επιγραφή από την Πάφο, πρωτεύουσα τότε της Κύπρου, παραλείπεται για την πόλη ο τίτλος «Αυγούστα» ή «Σεβαστή» που ίσχυσε από το 15 π.Χ. Παραλείπεται ακόμη και το όνομα της Πάφου που τιμούσε τον Αλιφανό με την επιγραφή αυτή, κι απλώς αναφέρεται «η Βουλή και ο Δήμος». Από αυτό, ο Mitford συμπεραίνει ότι ο ίδιος ο Αλιφανός πρέπει να είχε υπηρετήσει ως ανθύπατος της Κύπρου πριν από το 67 μ.Χ.