Γκλόβερ Ριχάρδος Richard Glover

Image

Βρετανός υποπρόξενος στην Κύπρο (Λάρνακα) στα 1636 κ.ε., ο πρώτος κανονικός εκπρόσωπος της Βρετανίας στο νησί, που φαίνεται ότι τελικά έλαβε τον τίτλο του προξένου. Στα 1636 γράφει στην Εταιρεία της Ανατολής στο Χαλέπι ζητώντας επικύρωση του διορισμού του.

 

Η επικύρωση του εδόθη αλλά με τον τίτλο του υποπροξένου που υπαγόταν στον Βρετανό πρόξενο Χαλεπίου. Ως αμοιβή του ορίσθηκαν τα προξενικά τέλη και δικαιώματα που εισέπραττε από διάφορες προξενικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις τις οποίες παρείχε στους Βρετανούς υπηκόους.