Δαυχναφόριος

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνος, από αρχαία κυπριακή επιγραφή. Η επιγραφή, σε πινακίδα από άργιλο, προέρχεται από το Λευκόνοικο της επαρχίας Αμμοχώστου και είναι συλλαβική. Το επίθετο του θεού αντιστοιχεί προς το αττικό δαφνηφόρος, από τη διαλεκτική λέξη δαύχνα - δάφνη.