Διορίμιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου. Αναφέρεται από τον χρονογράφο Γεώργιο Βουστρώνιο (Διήγησις.... έκδ. «Φιλόκυπρος», 1989, παράγρ. 169).

 

Ο Βουστρώνιος αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 1474 η βασίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο εκχώρησε στον ευγενή Μόρφου ντε Γκρινιέρ, κόμη της Έδεσσας (ή ντε Ρουχάς), το Διορίμιν και άλλα χωριά:

 

...ὁ  ἀκριβός μας κούντης τέ Ρουχᾶς, ὁ Μόρφου τέ Γρινιέρ, ὠρδινιάσαμεν τόν διά βιζόρε, καί ἐδώκαμέν του καί τό ψουμίν του ταῖς Μαραθάσαις, καί τήν Ἀλεξάντραν, καί τήν Λετίμπουν, καί τό Διορίμιν...

 

Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ως προς το ποιο ακριβώς χωριό ήταν το Διορίμιν. Πιθανότατα ήταν το σημερινό χωριό Διόριος στην επαρχία Κερύνειας.

 

Εξάλλου σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται οικισμός με την ονομασία Diorinij που πιθανώς ήταν το Διορίμιν. Το χωριό αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που ανήκαν διοικητικά στην επαρχία Κερύνειας, σύμφωνα προς το χειρόγραφο.