Ανδρόνικος άγιος, Φρέναρος

Image

Η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου στο Φρέναρος ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο. Είναι κτισμένη με αδρά πελεκημένους πυρόλιθους και έχει εσωτερικές διαστάσεις 5,51X3,65 μ. Στον ημικυλινδρικό τοίχο της αψίδας υπάρχουν τρία στενόμακρα φωτιστικά ανοίγματα και στο μέσο του δυτικού τοίχου η μοναδική είσοδος. Στον τρούλλο υπάρχουν τέσσερα στενόμακρα παράθυρα κατά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δυο αβαθείς αχιβάδες σπάζουν την μονοτονία της εξωτερικής επιφάνειας του δυτικού τοίχου. Ο ναός φαίνεται ότι κτίστηκε τον 12ο αιώνα. Αργότερα προστέθηκε στα δυτικά του ναού ορθογώνιος νάρθηκας που έχει καταρρεύσει και σήμερα μόνο τα κατώτερα τμήματα των τοίχων του σώζονται σε ύψος 70 - 80 εκ.

Αρχικά ο ναός ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες. Σήμερα, ίχνη μόνο των τοιχογραφιών διασώζονται στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας και στον τρούλλο. Από τα ίχνη των τοιχογραφιών που σώθηκαν, φαίνεται ότι τον τρούλλο διακοσμούσε η Ανάληψη του Χριστού και όχι ο Παντοκράτορας, όπως συνήθως συμβαίνει στους άλλους ναούς της Κύπρου.

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image