Βασίλειος άγιος, Πέτρα

Η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στο κατεχόμενο σήμερα χωριό Πέτρα είναι μονόκλιτη με τρούλλο, του 13ου ή 14ου αιώνα και μετετράπη σε τζαμί επί Τουρκοκρατίας. Η εκκλησία είχε τοιχογραφίες που καλύφθηκαν με παχύ στρώμα γύψου, όταν μετετράπη σε τζαμί. Πολλές από τις τοιχογραφίες είχαν αποκαλυφθεί από τους κατοίκους του χωριού μετά το 1964. Σήμερα είναι άγνωστη η τύχη τους.