Ευτύχιος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, άγνωστης εποχής, ο υπ’ αριθμόν 55 στον κατάλογο των Κυπρίων αρχιεπισκόπων της ΜΚΕ. Πιθανώς πρόκειται για τον αναφερόμενο από τον Στραμβάλδι επίσκοπο Σόλων Ευτύχιο, που ίσως αρχιεπισκόπευσε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, οπότε η αρχιεπισκοπική έδρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου είχε μεταφερθεί στη Σολιά.