Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ΑΤΙ

Δημόσια σχολή τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, που λειτούργησε από το 1968 ως το 2007, οπότε ενσωματώθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1968 ως κοινό σχέδιο της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την εφαρμογή του σχεδίου ορίστηκαν ως υπεύθυνες Αρχές το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης και η ΟΥΝΕΣΚΟ εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε ορισμένους τομείς. Μέχρι το 1973 το ΑΤΙ λειτουργούσε βάσει κοινού σχεδίου που εχρηματοδοτείτο από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ειδικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών. Από το 1973 μέχρι το 2007, λειτουργούσε υπό την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο ΑΤΙ γίνονταν δεκτοί, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, απόφοιτοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης, εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή άτομα που κατείχαν άλλο ισοδύναμο προσόν. Το ΑΤΙ είχε δικοινοτικό χαρακτήρα και παρείχε εκπαίδευση και ειδίκευση σε Κυπρίους και αλλοδαπούς φοιτητές ανεξαρτήτως κοινότητας, εθνότητας ή θρησκείας.

Κυριότερος στόχος του ΑΤΙ υπήρξε εξαρχής η άρτια εκπαίδευση και η εξειδικευμένη πρακτική κατάρτιση Ανωτέρων Τεχνικών για στελέχωση της Κυπριακής Βιομηχανίας, σε αριθμούς και ειδικότητες που να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της οικονομίας. Επιπρόσθετα όμως το ΑΤΙ ενεργοποιείτο στον τομέα της εφαρμοσμένης κυρίως έρευνας και στην παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλων υπηρεσιών στη βιομηχανία. Από την ίδρυση του ΑΤΙ, έχουν αποφοιτήσει πάνω από 4.500 άτομα, τα οποία στην ολότητά τους έχουν εργοδοτηθεί σε τομείς της αρεσκείας τους.

Το ΑΤΙ λειτούργησε αρχικά με τις ειδικότητες της Πολιτικής Μηχανικής, της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανολογίας. Στη συνέχεια αυτές οι ειδικότητες επεκτάθηκαν σημαντικά.

Το 1976 εισήχθη η ειδικότητα της Ναυτομηχανικής.Το 1978 δημιουργήθηκε ειδική μονάδα για την κατάρτιση Τεχνικών Νοσοκομειακού και ιατρικού εξοπλισμού σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τις ανάγκες των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που επεκτάθηκε σε χώρες του Κοινοπολιτειακού Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας. Το 1985 εισήχθη η ειδικότητα της Επιστήμης της Πληροφορικής.

 

Το Δεκέμβριο του 2003 η Βουλή ψήφισε τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 198(Ι) 2003 με βάση τον οποίο τα γνωστικά αντικείμενα και το προσωπικό του ΑΤΙ εντάχθηκαν, το 2007, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (ΤΕΠΑΚ).