Ζήνων ο Κιτιεύς

Αρχαίος Κύπριος συγγραφέας και, πιθανότατα, ρήτορας, από την πόλη του Κιτίου από όπου καταγόταν και ο ομώνυμός του γνωστός στωικός φιλόσοφος.

 

Για τον Ζήνωνα αυτόν δεν σώθηκαν λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του. Ο Σουίδας, που παραθέτει μερικά στοιχεία, γράφει κι αυτός πως δεν του ήταν γνωστό εάν ο Ζήνων ήταν ρήτορας ή φιλόσοφος. Όπως μπορούμε όμως να υποθέσουμε από τίτλους έργων του, ήταν πιθανότατα ρήτορας. Ο Σουίδας παραθέτει τους ακόλουθους τίτλους συγγραμμάτων του Ζήνωνος:

Περί Στάσεων.

Περί Σχημάτων.

Περί Ἐπιχειρημάτων.

Ὑπόμνημα εἰς Ξενοφῶντα, εἰς Λυσίαν, εἰς Δημοσθένην.

 

Ο Τζέτζης αναφέρει ένα άλλο σύγγραμμα του Ζήνωνος, το Περί Ἰδεῶν, που όπως σημειώνει, εγράφη πριν από παρόμοιο έργο του Ερμογένη.

 

Ο Ερμογένης πάλι, αναφέρεται ότι θεωρούσε τον Ζήνωνα σαν ένα από τους αξιόλογους από εκείνους που είχαν γράψει σχόλια στους λόγους του Δημοσθένη.

 

Από τις πιο πάνω διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι ο Ζήνων ήταν μεταγενέστερος ή, τουλάχιστον, σύγχρονος του μεγάλου Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη που έζησε μεταξύ 384 και 322 π.Χ., και προγενέστερος του σοφιστή και ρήτορα Ερμογένη από την Ταρσό, που γεννήθηκε το 150 π.Χ.

 

Ο Ζήνων έζησε πιθανότατα στην Αθήνα.

Φώτο Γκάλερι