Βενέδικτος του Πήτερμπορω Benedict of Peterborough

Image

Ηγούμενος του Πήτερμπορω (Αγγλία) από το 1177 μέχρι τον θάνατό του το 1193. Σ' αυτόν αποδίδεται το χρονικό υπό τον τίτλο Gesta Regis Henrici II et Ricardi Ι., που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1867 από τον W. Stubbs.

 

Το χρονικό αυτό περιλαμβάνει αφήγηση για την κατάληψη της Κύπρου από τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο ύστερα από πόλεμο κατά του Ισαακίου Κομνηνού, το γάμο του Ριχάρδου με την Βερεγγάρια της Ναβάρρας στη Λεμεσό, τη σύλληψη του Ισαακίου και της κόρης του, την αναχώρηση του Ριχάρδου και των βασιλισσών συνοδών του από την Κύπρο και την ανάληψη της διακυβέρνησης του νησιού από αντιπροσώπους του Άγγλου βασιλιά.

 

Η αξιοπιστία του χρονικού αυτού φαίνεται σημαντική, ακολουθεί δε πιστά προ πάντων το χρονικό του Hoveden.