Ηλίας

Image

Μαρωνίτης επίσκοπος Κύπρου κατά την τελευταία περίοδο της Φραγκοκρατίας, περί το 1445. Αναφέρεται σε βούλα του πάπα Ευγενίου IV που εξεδόθη στις 2 Αυγούστου του 1445. Σύμφωνα προς το έγγραφο αυτό, ο επίσκοπος Ηλίας που εκπροσωπούσε τους Κυπρίους Μαρωνίτες, μαζί με τον επίσκοπο Τιμόθεο που εκπροσωπούσε τους Χαλδαίους (Νεστοριανούς) της Κύπρου (ο Τιμόθεος αυτός αναφέρεται και ως αρχιεπίσκοπος Ταρσού), αποκήρυξαν τις αιρετικές τους δοξασίες και απεδέχθησαν την εξουσία του πάπα της Ρώμης ενώπιον του παπικού νουντσίου Ανδρέα, Λατίνου επισκόπου της Ρόδου. Εξαιτίας της υποταγής τους, ο πάπας Ευγένιος κύρωσε και στους δυο την κατοχή των επισκοπικών τους τίτλων και προνομίων, επιπρόσθετα δε τους χορήγησε και διάφορα άλλα προνόμια και εξουσίες.