Θεμισταγόρας επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος Σόλων, ο τρίτος κατά σειράν κάτοχος της έδρας μετά τον άγιο Αυξίβιο (που χειροτονήθηκε επίσκοπος Σόλων από τον ευαγγελιστή Μάρκο) και το μαθητή και διάδοχό του Αυξίβιο Β΄.

 

Ο Θεμισταγόρας ήταν αδελφός του αγίου Αυξιβίου, σύμφωνα προς τον Βίο του τελευταίου, πιθανώς δε να ήλθε μαζί του στην Κύπρο από τη Ρώμη.

 

Αφού, σύμφωνα προς τον Βίο του, ο άγιος Αυξίβιος υπηρέτησε ως επίσκοπος Σόλων για 50 χρόνια, κι αφού διάδοχός του ήταν για κάποιο διάστημα ο Αυξίβιος Β΄, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Θεμισταγόρας, τρίτος επίσκοπος Σόλων, κατείχε την επισκοπική αυτή έδρα περί τα τέλη του 1ου ή / και τις αρχές του 2ου μ.Χ. αιώνα.

 

Ο Θεμισταγόρας συγκαταλέγεται από μελετητές μεταξύ των αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας, αλλά αγνοείται από τους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές.