Ηλίας

Κύπριος ιερέας που κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 441) αναμείχθηκε σε ενέργειες κατά των Γενουατών που είχαν εισβάλει στην Κύπρο, συνελήφθη απ' αυτούς στη Λευκωσία και απαγχονίστηκε τα μεσάνυκτα της 18ης Δεκεμβρίου του 1373. Ο παπάς αυτός (που ο Μαχαιράς τον ονομάζει Γλίακαν ἱερέαν τοῦ Χριστο είχε μετάσχει σε δραστηριότητες κατά των Γενουατών εισβολέων στη Λευκωσία, μαζί με την από 60 άτομα ομάδα κάποιου Ψυχίδη* ή Ψυλλίδη που επίσης εκτελέστηκε μαζί με τους άνδρες του.