Ιουλαίος

Image

Ονομασία μηνός του κυπριακού ημερολογίου που ίσχυσε στην Πάφο και άλλες περιοχές της Κύπρου για σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Το ημερολόγιο αυτό εισήχθη το 15 π.Χ. και λεγόταν αυτοκρατορικό γιατί οι ονομασίες των 12 μηνών ήσαν παρμένες από τα ονόματα των μελών της οικογένειας του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου.

 

Ο Ιουλαίος αντιστοιχούσε περίπου με τον Φεβρουάριο. Η ονομασία του προήλθε από το όνομα της Ιουλίας*, κόρης του Οκταβιανού, η οποία μάλιστα στην Κύπρο θεοποιήθηκε.

 

Το αυτοκρατορικό ημερολόγιο αναθεωρήθηκε το 2 π.Χ., κι ο μήνας Ιουλαίος καταργήθηκε. Στο νέο ημερολόγιο απαντάται πλέον μήνας με την ονομασία Ιούλιος (περίπου αντιστοιχούσε με τον Ιανουάριο) που προήλθε από το όνομα του μυθικού Ιούλου γιου του Αινεία.