Καλλέργης Φραγκίσκος

Image

Ευγενής Κύπριος από την Αμμόχωστο, που έζησε κι έδρασε στην Ιταλία μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570/71. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του ήταν και η παροχή ποικίλης βοήθειας σε Κυπρίους αλλά και πρόσφυγες από την Ελλάδα που κατέφυγαν στην Ιταλία. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι στα 1578 ο Καλλέργης φρόντισε για τη συγκατοίκηση 100 οικογενειών, προσφύγων στην Πόλα της Ίστριας. Από τις 100 αυτές οικογένειες, οι μισές ήταν Κυπρίων προσφύγων και οι άλλες μισές προσφύγων από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασία.