Καννίν

Μικρό κομμάτι καλαμιού (που λέγεται επίσης καννίν), το οποίο προσαρμόζεται στο δουλάππιν* και με την περιστροφική κίνηση που του δίνεται απ’ αυτό, γυρίζει. Πάνω στο καννίν που είναι προσαρμοσμένο στο δουλάππιν, τυλίγουν οι οικοκυρές τα διάφορα νήματα από την ανέμη*. Στη συνέχεια, το καννίν αφαιρείται από το δουλάππιν και προσαρμόζεται στο μακούτζ’ιν, εξάρτημα της βούφας*, όπου η κλωστή υφαίνεται.

 

Οι υφάντρες χρησιμοποιούσαν πολλά καννιά, στο καθένα από τα οποία τύλιγαν και διαφορετικού είδους ή χρώματος νήμα.

 

(Βλέπε και λήμμα δουλάππιν).