Καρταμίλλα

Image

Nasturtium fontanum. Οικογένεια Σταυρανθών. Υδρόβιο αυτοφυές στην Κύπρο φυτό που απαντάται στις κοίτες των ποταμών και στις όχθες λιμναζόντων νερών. Μοιάζει πολύ με το σέλλενο, τα δε άνθη του είναι άσπρου χρώματος. Ευδοκιμεί πολύ μέσα σε τρεχούμενα νερά. Το ύψος του φθάνει το μισό μέτρο περίπου. Φυτρώνει στις πεδιάδες και στις παρειές των βουνών, ιδίως στους ποταμούς της οροσειράς του Τροόδους, στις περιοχές του Αγρού, της Κακοπετριάς, της Ασίνου, του Σταυρού της Ψώκας και των νερόμυλων της Λαπήθου.

 

Είναι φυτό σαλατικό και φαρμακευτικό. Παλαιότερα ήταν απαραίτητο για την πρωινή χειμωνιάτικη σούπα των χωρικών, που παρασκευαζόταν με πουρκούριν και ήταν γνωστή με το όνομα τσ΄ορβάς(ο), μια κι είναι πολύ θερμαντικό φυτό.