Αριστίων ή Αρίστων άγιος

Image

Άγνωστος στους συναξαριστές Κύπριος άγιος, που ωστόσο γιορτάζεται από την Δυτική Εκκλησία στις 22 Φεβρουαρίου (Ρωμαϊκόν Μαρτυρολόγιον), και από την Κοπτική Εκκλησία στις 23 Απριλίου. Αγιολογικές πηγές και παράδοση περιλαμβάνουν τον Αριστίωνα μεταξύ των 70 μαθητών, ενώ τον αναφέρουν και ως επίσκοπο της Σαλαμίνος, μάλιστα δεύτερο στη σειρά μετά τον απόστολο Βαρνάβα. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός τον ταυτίζει προς τον πρεσβύτερο Αριστίωνα τον οποίο αναφέρει ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος ως ένα από εκείνους που άντλησε τις παραδόσεις του ο Παπίας (Ευσέβιος, Εκκλησ. Ιστ.,Γ'. 39,4.7.14).

 

Στις Απόκρυφες Πράξεις του ψευδο-Βαρνάβα (Ackta Barn., 14), αναφέρεται ότι ο Βαρνάβας κι ο Μάρκος ήλθαν στην Κύπρο από τη Λαοδίκεια όπου βρήκαν τον Αριστίωνα και τον Τίμωνα:

«...διαπερασάντων δέ ἡμῶν κατεπλεύσαμεν ἐν Κύπρῳ διά νυκτός, καί ἐλθόντες ἐν τῷ λεγομένῳ Κρομμυακίτη [Κορμακίτη] εὓρομεν Τίμωνα καί Ἀρίστωνα τούς ἱεροδούλους, προς οὓς ἐξενίσθημεν...»

 

Ο Αρίστων ήταν ιερόδουλος, ειδωλολάτρης, μέχρι που φιλοξένησε τους Βαρνάβα και Μάρκο, των οποίων έγινε πιστός ακόλουθος. Παλαιότερα είχε διατυπωθεί από τον J. Chapman η άποψη ότι ο Αριστίων ήταν ο συγγραφέας της Προς Εβραίους επιστολής, που όμως απερρίφθη. Σύμφωνα προς τον Στ. Λουζινιανό, ο Αριστίων μαρτύρησε και τάφηκε στη Σαλαμίνα.