Κόντι Ανδρέας ντι Andrea di Conti

Image

Βενετός αξιωματούχος, ο πρώτος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως μεγάλος καγκελάριος. Το αξίωμα αυτό δημιουργήθηκε για την Κύπρο το 1521, κι ο Ανδρέας ντι Κόντι διορίστηκε στη θέση αυτή στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως κι ο βοηθός του νοτάριος Αντονέλλο Μπον.

 

Επειδή κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας (1489-1570) σε αρκετές περιπτώσεις είχε παρατηρηθεί κακή διοίκηση του νησιού που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και κακή οικονομική διαχείριση που ζημίωνε τη Βενετία (για την ίδια την Κύπρο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον), η Γαληνοτάτη Δημοκρατία δημιούργησε το 1521 τη θέση του μεγάλου καγκελαρίου. Κατά τον Σανούτο, τα καθήκοντά του περιελάμβαναν τη φύλαξη και τον έλεγχο των αρχείων και συμμετοχή ή εποπτεία στα οικονομικά ζητήματα.

 

Ο διορισμός του Ανδρέα ντι Κόντι στη θέση αυτή δεν φαίνεται να διόρθωσε καθόλου την κατάσταση. Αντίθετα τα πράγματα φαίνεται ότι χειροτέρεψαν, ενώ ο ντι Κόντι μάλλον πέθανε στην Κύπρο. Είναι άγνωστο για πόσο διάστημα είχε υπηρετήσει.