Κραμβής Λοΐζος

Image

Ένας από τους διακεκριμένους προκρίτους της Κύπρου, κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ο Λοΐζος Κραμβής είναι κυρίως γνωστός από την προσυπογραφή της γνωστής αναφοράς των Κυπρίων προς τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, με ημερομηνία 19 Αυγούστου 1828, στην οποία πρώτος υπογράφει ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Πανάρετος 

 

βλέπε  λήμμα: Ενωτικό Κίνημα 

 

«Ἐξόχως φιλόμουσος» (όπως γράφει ο Εμ. Πρωτοψάλτης, Ἡ Κύπρος εἰς τόν Ἀγῶνα τοῦ 1821, Αθήνα, 1971, σ. 107), ο Λοΐζος Κραμβής ανήκε στο στενό περιβάλλον του αρχιεπισκόπου Παναρέτου. Ο τελευταίος, σε έκκλησή του υπέρ της εκπαίδευσης, κατά το 1830, αναφέρει μεταξύ των συνεργατών του τον Λοΐζο Κραμβή στη Λάρνακα καθώς και τον συγγενή του Δημήτριο Κραμβή. Ο Πανάρετος διόρισε τότε και τους δυο ως επιτρόπους των ελληνικών γυμνασίων, τον μεν Δημήτριο της Λευκωσίας, τον δε Λοΐζο της Λάρνακας. Ο Λοΐζος Κραμβής απαντάται και το 1841 σε έγγραφα, ως ταμίας της επιτροπής της Σχολής Λάρνακος.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια