Κύπριος ή Κυπραίος Μιχαήλ

Image

Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή του, πέρα από τις λίγες που δίνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Ἀπομνημονεύματά του. Φαίνεται ότι ο Μιχαήλ (ή Μιχάλης) Κυπραίος είχε πάει στην επαναστατημένη Ελλάδα από την αρχή του αγώνα και λίγο αργότερα, εντάχθηκε στη δύναμη του Μακρυγιάννη. Τον Απρίλιο του 1825 βρισκόταν, μαζί με τον Μακρυγιάννη και το στράτευμά του, κλεισμένος στο Νεόκαστρο το οποίο πολιορκούσε ο Ιμπραήμ. Ο Μακρυγιάννης ανέθεσε τότε μια δύσκολη αποστολή στον Κύπριο αγωνιστή, να προσπαθήσει να φθάσει κρυφά και κολυμπώντας σε μια αγγλική φρεγάτα μεταφέροντας μήνυμα από τους πολιορκημένους του Νεοκάστρου. Η αποστολή του εστέφθη μ’ επιτυχία παρά το ότι έγινε αντιληπτός από τα αιγυπτιακά καράβια, κατόρθωσε δε να φθάσει μισοπεθαμένος στη φρεγάτα και να δώσει το μήνυμα. Η αποστολή του αυτή έσωσε τον Μακρυγιάννη και τους άνδρες του στο Νεόκαστρο γιατί, ενώ είχε επέλθει συμφωνία μεταξύ τους και του Ιμπραήμ να φύγουν από το κάστρο με ναυλωμένα καράβια, ο Ιμπραήμ δεν τους επέτρεπε να επικοινωνήσουν με οποιουσδήποτε για να ναυλώσουν καράβια, αναμένοντας να καμφθούν από την πείνα. Η αποστολή του Μιχάλη του Κυπρίου είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν καράβια για την αναχώρηση του Μακρυγιάννη και των ανδρών του, κατ' επέκταση δε, να σωθούν.

 

Μέσα στον ίδιο χρόνο, και συγκεκριμένα στις 13.6.1825, στη μάχη των Μύλων, ο Μιχαήλ Κυπραίος πολεμώντας δίπλα στον Μακρυγιάννη, πληγώθηκε βαριά και ξεψύχησε λίγο αργότερα. Γράφει σχετικά ο Μακρυγιάννης:

 

... Τότε ἐκεῖ  ὁπού ριχτήκαμεν στό γιουρούσι, μοῦ πληγώθη βαρέως καί ὕστερα πέθανε ὁ καλός καί γενναῖος πατριώτης Μιχάλης Κυπραῖος, ὁποὔστειλαν τῆς πλεγῆς καί πῆγε εἰς τήν ἀγγλική φρεγάτα, ὅταν κιντυνεύαμεν εἰς τό Νιόκαστρο...